no-img

ادامه مطلب

PDF
بررسی رابطه ی ميان انگيزه ی شغلی مديران ، رضايت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (دبيران ) مقطع متوسطه ی شهرستان مرودشت
pdf
اکتبر 11, 2017
۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان – خرید

بررسی رابطه ی ميان انگيزه ی شغلی مديران ، رضايت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (دبيران ) مقطع متوسطه ی شهرستان مرودشت


بررسی رابطه ی ميان انگيزه ی شغلی مديران ، رضايت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (دبيران ) مقطع متوسطه ی شهرستان مرودشت

هدف اصلي اين پژوهش بررسي ارتباط انگيزه ی شغلی مديران ، رضايت شـغلي و تعهـد سـازماني دبيران مدارس متوسطه ي شهرستان مرودشت است . روش پژوهش توصيفي از نـوع همبـستگي اسـت و در زمــره ي پــژوهش هــاي کــاربردي قــرار مــي گيــرد . جامعــه ي آمــاري شــامل تمــامي مــديران و دبيــران دبيرستان هاي شهرستان مرودشت است . بر اساس جدول مورگان ٥٠نفراز مديران و ٢٥٠ نفر از دبيـران بـه شيوه ي تصادفي چندمرحله اي انتخاب شده اند . براي گردآوري داده هـا از ٣ پرسـشنامه انگيـزه ي شـغلي مديران ، رضايت شغلي و تعهدسازماني استفاده شد. داده هاي جمع آوري شده از راه آزمون هاي همبستگي پيرسون ، آزمون  t و رگرسيون چندمتغيره مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت . نتايج بدست آمده نشان داد که بين متغيرهاي سه گانه ي انگيزه ی شغلی مديران ، رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان رابطه اي معنادار وجود ندارد.موضوعات :
فارسی , مقاله
برچسب‌ها :

درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *