no-img

ادامه مطلب

PDF
بررسي تأثير جو سازماني بر خلاقيت از  ديدگاه کارکنان سطوح مختلف سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
pdf
اکتبر 10, 2017
۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان – خرید

بررسي تأثير جو سازماني بر خلاقيت از ديدگاه کارکنان سطوح مختلف سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران


بررسي تأثير جو سازماني بر خلاقيت از  ديدگاه کارکنان سطوح مختلف سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

يافته ها: نتايج پيمايش نشان داد که کارکنان سازمان معتقدند جو کنوني سازمان آنگونه که بايد مشوق و حامي خلاقيت آنان نيست . در ميان عناصر مؤثر بر باروري خلاقيت در يک سازمان، مشوقهاي مديريتي ، آزادي و مشوقهاي سازماني در سازمان اسناد و کتابخانه ملي در حد مطلوب نيستند. همچنين موانعي در سازمان وجود دارد که مانع از رشد خلاقيت در کارکنان است . از سوي ديگر، کارکنان معتقد بودند که سازمان از بهره وري در حد قابل قبولي برخوردار است . نگرش کارکنان مرد نسبت به کارکنان زن نسبت به جو سازماني در رابطه با خلاقيت ، مثبت تر بود. همچنين ، هر چه سطح تحصيل کارکنان پايين تر باشد، جو سازمان را بيشتر حامي پرورش خلاقيت در خود مي دانند. همچنين افرادي که داراي پست هاي سازماني بالاتر مثل مديريت هستند نگاه مثبت تري نسبت به وجود حمايت هاي مديريتي در سازمان دارند در حالي کارکنان سطوح پايين معتقدند چنين حمايت هايي در سازمان به ميزان مطلوب وجود ندارد. همچنين در مجموع، کارکنان معتقد بودند که بيشترين عوامل بازدارنده و نيز مشوق در سازمان مربوط به حوزه رويه ها، ساختارها و نگرشهاي سازماني است ؛ لذا بهتر است مديريت  توجه خود را  اصلاح رويه ها، ساختارها و نگرشها معطوف دارد.

تحولات و دگرگوني هاي جامعه جهاني امروز، سازمانها را وادار ساخت تا براي زيستن در  محيط متغير و بي ثبات کنوني به خلاقيت روي آورند و اهداف، گرايش ها و علايق خود را در جهت به کارگيري خلاقيت هدايت کنند. پيش بيني ناپذيري روند امور و تحولات آينده که به قول برخي صاحب نظران، مهم ترين ويژگي عصر اطلاعات است ، لزوم توجه به خلاقيت را به ويژه در مديران سازمانها افزايش داده است (سجادي، ١٣٨٤). جهان پيشرفته اي که امروز در عصر انفجار اطلاعات پيش روي ماست حاصل توانايي ذهني انديشمندان و خلق مداوم ايدههاي نو است (فرهنگ ، ١٣٧٧).

نيروي انساني از سرمايه هاي اصلي سازمان است و تحقق اهداف سازماني بدون نيروي انساني ماهر ناممکن است . مديران با شناخت عوامل و شرايطي که سبب خلاقيت کارکنان مي شود و فراهم کردن اين شرايط نقش مهمي در افزايش کارآيي ، ظهور و پرورش خلاقيت در ميان کارکنان سازمان ايفا مي کنند (خضري، ١٣٨١). خلاقيت نيازمند فضاي مناسبي است که ترکيب مطلوبي از عوامل مختلف را در شرايطي معين براي نيل به هدفي خاص به وجود مي آورد. در دراز مدت موفق ترين شرکت ها آنهايي هستند که مديران آنها بر آموزش نيروي انساني و بالا بردن مهارت کارکنان خود توجه ويژه داشته اند و انگيزه بهتر کارکردن، حفظ کيفيت استاندارد و ايجاد فضا براي رشد خلاقيت هاي کارکنان سازمان را فراهم آورند (متوسلي ، ١٣٧٥). تلقي مديران از جو سازماني بر سطح خلاقيت سازمانها تأثيرگذار است . لذا مديران براي گسترش خلاقيت در سازمان، علاوه بر توجه به مهارتهاي فردي بايد به محيط مناسب براي گسترش خلاقيت نيز توجه داشته باشندموضوعات :
فارسی , مقاله

درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *