no-img

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی
doc
اکتبر 11, 2017
تعداد صفحه:160
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی


پایان نامه تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی درمان نوروفیدبک و درمان داروئی در کاهش نشانگان وسواس فکری- عملی است. اهداف دیگر این پژوهش، تعیین اثر بخشی درمان نوروفیدبک بر وسواس فکری و همچنین وسواس عملی است.

از آنجایی که این پژوهش مطالعه ای شبه آزمایشی با ساختار تک آزمودنی است، از بین بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی مراجعه کننده به مرکز جامع اعصاب و روان آتیه ۱۲ نفر انتخاب و به صورت تصادفی در ۳ موقعیت درمان نوروفیدبک، درمان داروئی و لیست انتطار قرار گرفتند.

ابزار پژوهش پرسشنامه پادوا می باشد که هم وسواس فکری و هم وسواس عملی را می سنجد. این آزمون برای کلیه بیماران به صورت پیش آزمون و پس آزمون به فاصله ۱۰ هفته اجرا شد. از چک لیست مصاحبه بالینی بالینی نیز برای تشخیص گذاری بیماران استفاده شد.

نتایج این پژوهش با استفاده از اندازه اثر و محاسبه میزان بهبودی نشان داد که نوروفیدبک و درمان داروئی میزان بهبودی تقریبا یکسان ( به ترتیب ۴۵/۰ و ۴۶/۰ ) دارند و اندازه اثراین درمانها به ترتیب برابر ۱۶/۳ و ۲۵/۴ می باشد که اندازه اثر بزرگی محسوب می شوند و این درحالیست که میزان کل بهبودی در موقعیت لیست انتظار ۵/۳ درصد با اندازه اثر ۰۱/۰ درصد می باشد. استفاده از آزمون کروسکال- والیس نیز نشان داد که در هر ۳ شاخص کل، وسواس فکری و وسواس عملی در پس آزمون به ترتیب با ارزش پی ۰۲۳/۰، ۰۳۵/۰ و ۰۲۱/۰فرض صفر که بیانگر برابری میانگین ها بود، رد شد. در کل می توان نتیجه گرفت که از درمان نوروفیدبک نیز می توان به عنوان راهبرد درمانی جدید استفاده کرد.

 

 هرست مطالب

فصل اول ـ گستره علمی پژوهش………………………………………………………………..

مقدمه……………………………………………………………………………………………

بیان مسأله……………………………………………………………………………………..

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………….

هدف‌های تحقیق………………………………………………………………………………………..

فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………….

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………..

فصل دوم ـ پیشینه پژوهش…………………………………………………..

اختلال وسواس فکری ـ عملی………………………………………………………..

اضطراب و اختلال وسواس فکری ـ عملی……………………………………………………….

علائم اختلال وسواس فکری ـ عملی………………………………………………………

معیارهای تشخیصی اختلال وسواس فکری ـ عملی………………………………………………………

همه‌گیرشناسی……………………………………………………………………………………………………

اختلال وسواس فکری ـ عملی و خانواده……………………………………………………………

سیر و پیش‌آگهی…………………………………………………………………………………..

ویژگی‌های بالینی………………………………………………………………………………………………….

همایندی…………………………………………………………………………………………………..

تشخیص افتراقی………………………………………………………………………………………..

رابطه انواع نشانگان اختلال وسواس فکری ـ عملی با انواع اختلالات………………………………

سبب‌شناسی………………………………………………………………………………..

عوامل زیست عصبی ـ رسانه‌ها……………………………………………………………….

ایمنی‌شناسی عصبی (نوروایمنولوژی)……………………………………………………………………..

مطالعات انجام شده با تصویربرداری مغزی………………………………………………………………..

وراثت‌شناسی……………………………………………………………………………………….

سایر داده‌های زیستی………………………………………………………………………………..

عوامل رفتاری……………………………………………………………………………………….

عوامل روانی………………………………………………………………………………………………..

درمان……………………………………………………………………………………………….

دارو درمان………………………………………………………………………………………………………………

مهارکننده‌های اختصاصی بازجذب سروتونین………………………………………………….

روان‌درمانی…………………………………………………………………………………………………

روان‌جراحی…………………………………………………………………………………………….

سایر درمانی……………………………………………………………………………………………………

EEG و امواج مغزی……………………………………………………………………………………………

روش ارزیابی EEG…………………………………………………………………………………………………

الکتروآنسفالوگرافی کمی……………………………………………………………………………………………

الکتروآنسفالوگرافی و اختلال وسواس فکری ـ عملی…………………………………………………………..

نوروفیدبک……………………………………………………………………………………………………………

تحقیقات انجام شده در زمینه نوروفیدبک………………………………………………………………………….

فصل سوم ـ روش‌شناسی پژوهش……………………………………………………….

طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………….

جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………….

ابزارهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………..

نحوه جمع ‌آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………

آموزش نوروفیدبک…………………………………………………………………………………………..

دارودرمانی……………………………………………………………………………………………………………….

فصل چهارم ـ نتایج…………………………………………………….

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….

اطلاعات جمعیت‌شناختی…………………………………………………………………………………..

مقایسه نمرات پرسشنامه پادوا براساس میزان بهبودی درهر۳موقعیت آزمایش………………………….

مقایسه اندازه اثر در ۳ موقعیت آزمایشی………………………………………………………….

مقایسه معناداری میانگین‌ها با استفاده از آزمون کروسکال ـ والیس در ۳ موقعیت آزمایشی……………………….

آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………………………..

فصل ۵ـ بحث در نتایج……………………………………………………………………………………………………

خلاصه طرح پژوهشی و یافته‌ها…………………………………………………………………………………………………..

بحث در نتایج در پرتو یافته‌های پیشین…………………………………………………………………………………………..

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………..

محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………..

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………….درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *