no-img

ادامه مطلب

DOC
بررسی رابطه بین جو سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مخابرات شهر شیراز در سال ۹۴ ـ ۱۳۹۳
doc
اکتبر 24, 2017
تعداد صفحه: 100
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

بررسی رابطه بین جو سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مخابرات شهر شیراز در سال ۹۴ ـ ۱۳۹۳


بررسی رابطه بین جو سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مخابرات شهر شیراز در سال ۹۴ ـ ۱۳۹۳

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین جو سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مخابرات شهر شیراز می باشد که جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مخابرات می باشد و ۴۳ نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. روش تحقیق از نوع همبستگی است و برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه جو سازمانی دیپ و رضایت شغلی اسپکتور استفاده شده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی تست مستقل استفاده شده است و نتایج حاکی آن است که بین جو سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مخابرات شهر شیراز رابطه معنی داری وجود دارد.

  1. بین جو سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مخابرات شهر شیراز رابطه معنی داری وجود دارد.

۲٫بین اثربخشی ارتباطات و رضایت شغلی کارکنان مخابرات شهر شیراز رابطه معنی داری وجود دارد.

۳٫ وضوح و روشنی اهداف بر رضایت شغلی کارکنان مخابرات شهر شیراز تاثیر معنی داری دارد .درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *