no-img

ادامه مطلب

DOC
سازه های بتن آرمه
doc
دسامبر 29, 2015
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

سازه های بتن آرمه


سازه های بتن آرمه

ساختمان بتن آرمه موردنظر که شکل آن در صفحه بعدی آورده شده است, دارای دهانه های طولی و عرضی است که اعضای باربر آنها را دالها , تيرها , ستونها و ديوارها تشکيل ميدهند. طول دهانه ها و ارتفاع طبقات زيرزمين, پارکينگ و ساير طبقات روی شکل مشخص شده است. سربارها براساس آيين نامه بارگذاری ۵۱۹ و آيين نامه زلزله ۲۸۰۰ ايران تعيين گرديده است و طراحی نيز براساس آئين نامه بتن ايران انجام شده است. اين ساختمان دارای دو ديوار برشی به ضخامت ۲۵ سانتيمتر در يک جهت می باشد که آناليز آن همراه با آناليز قابهای آن انجام می شود. سيستم باربر جانبی آن در يک جهت قاب خمشی ويژه و در جهت ديگر ترکيبی از ديوار برشی ويژه و قاب خمشی ويژه است. شرايط محيط ملايم بوده و نوع زمين از نوع ۲(شن و ماسه مترکم) با مقاومت مجاز σ=۲۷۰KN/m2 می باشد. مقاومت مشخصه فشاری بتن fc=25MPa وفولادهای اصلی در اعضاء از نوع فولاد آجدار با fy=400MPa و تنگها از نوع فولاد آجدار با fy=300MPa می باشد.

ديوارهای ساختمان در قسمت بيرونی(پيرامونی) با ضخامت ۲۰ سانتيمتر و با احتساب ۴۰% بازشو از جنس آجر مجوف هستند. تيغه های داخلی با ضخامت ۱۰ سانتيمتر از جنس آجر مجوف بوده و نازک کاريهای مربوط به ديوارهای داخلی و ستونها و قسمت پائين سقفها به صورت فرضی انتخاب گرديده و قسمت روکاری ساختمان از سنگ گرانيت انتخاب شده است.

سازه های بتن آرمه شامل :

الف) محاسبات و جزئيات تحليل و طراحی
۱٫ تعيين بار مرده و سربار کف ها با برآورد تقريبی ضخامت دال ها با فرض اينکه نوع دال با ضخامت يکنواخت باشد
۲٫ طراحی نهايی دال ها
۳٫ ارزيابی ارتفاع تيرها و ابعاد ستون ها
۴٫ تعيين بارهای قائم مشخصه وارد بر تيرها
۵٫ آناليز قاب ها در اثر ترکيب بارهای قائم طراحی(۱٫۰D, 1.25D+1.5L), ترسيم پوش منحنی لنگر خمشی و نيروی برشی تيرها, تعيين لنگرهای ماکزيمم دو سر ستون ها با بارهای قانم مربوطه و تعيين بارهای قائم ماکزيمم در ستون ها و لنگرهای مربوطه
۶٫ محاسبة ماکزيمم نيروی جانبی در اثر باد يا زلزله
۷٫ تعيين مقدار نيروی طراحی جانبی به قاب ساختمانی و ديوار برشی در طبقات مختلف
۸٫ آناليز قاب ها تحت تاثير ترکيبات مختلف بار قائم بعلاوة بار جانبی و ترسيم پوش مربوطه
۹٫ ترسيم پوش نهايی با استفاده از پوش های بدست آمده از رديفهای ۵ و۸ برای تيرها و جدولبندی ترکيبات مختلف لنگر, نيروی محوری و برش در ستون ها در طبقات
۱۰٫ طراحی نهايی تيرها, تعيين مقادير فولاد در مقاطع بحرانی و تعيين نقاط قطع فولاد
۱۱٫ طراحی نهايی ستون ها و تعيين مقادير فولادهای مقاطع در طبقات مختلف و طراحی نقاط هم پوشانی
۱۲٫ طراحی پله ها
۱۳٫ طراحی ديوار برشی و ديوارهای بتن آرمة زيرزمين
۱۴٫ طراحی شالوده های ساختمان
۱۵٫ اصلاح طراحی بر اساس سازه های با شکل پذيری بالا در برابر زلزله
۱۶٫ کنترل حالت حدی بهره برداری خيز و ترک خوردگی و کنترل تغييرمکان بين طبقاتی
۱۷٫ برآورد تقريبی حجم مصالح مصرفی(بتن و فولاد(

ب) نقشه های کامل اجرايی پروژه

 موضوعات :
پایان نامه , عمران

درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *