no-img

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان
doc
اکتبر 12, 2017
تعداد صفحه:150
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان


پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان

چکیده :

بحث زنان در معرض بیشترین خشونت علیه زنان بحثی است متعلق به تمام جوامع بشری که از دیرباز مورد توجه جامعه شناسان ،روان شناسان و مددکاران، جامعه شناسان و فعالان حوزه اجتماعی بوده است. زنانی که اگرچه بار کلمه تعرض را باخود حمل می کنند اما در واقع قربانیان سیستم های سرمایه داری و جوامع مرد سالارند.

همانطور که می دانیم یک پدیده و آسیب اجتماعی را نمی تواد قائم به فرد نمود و می بایست سعی نماییم علت ها و معلول ها را در کنار یکدیگر بررسی نماییم.پدیده خشونت علیه زنان حاصل چندین علت در جامعه می باشد.

سازمان‌ها و کشورهای جهان می‌کوشند با برنامه‌های گوناگون با خشونت علیه زنان مبارزه کنند.

خانواده پایه اساسی و سلول سازنده اجتماع است، نهادی است که به اعضاء خود احساس امنیت و آرامش می بخشد. در واقع هر خانواده را باید، خشت بنای جامعه، مبداء بروز عواطف انسانی و کانون صمیمانه ترین روابط میان افراد به حساب آورد.

خانه غالباً به عنوان پناهگاه امنیت و خوشبختی تصور می شود اما خشونت خانوادگی بخشی از تجربه بسیاری از زنان است. از دیدگاههای گوناگون پدیده رفتار خشن یکی از اعضاء به صورتهای متفاوت نامگذاری می شود. بطور معمول از خشونت خانوادگی(Family violence) یا خشونت زناشوئی (Marital vioence) نام برده می شود. در این مقاله ابعاد همسرآزاری یا زن آزاری و به عبارت بهتر خشونت شوهران علیه همسرانشان مدنظر قرار گرفته است

خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف کلی کارهای خشونت‌آمیز علیه زنان به کار می‌رود. همانند Hate Crime، این شکل از خشونت بر علیه گروه خاصی از مردم اِعمال می‌شود و جنسیت قربانی پایه اصلی خشونت است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی) ، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است که شامل «تهدید به این کارها، اِعمال اجبار، یا سلب مستبدانهٔ آزادی (چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی)» می‌شود. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده، و حکومت اعمال شود.

فصل اول: بیان مسئله

۱-۱ تعریف خشونت علیه زنان و انواع آن ………………………………………………. ۵-۳

۲-۱ علل خشونت علیه زنان………………………………………………..…………. ۸-۶

۳-۱ علل مخفی ماندن خشونت علیه زنان …………………………………………………. ۱۰-۹

۴-۱ پیامد و تبعات خشونت علیه زنان …………………………………………..……….. ۱۳-۱۱

۵-۱ مطالعات مشابه………………………………………………………………….……. ۱۷-۱۴

فصل دوم: اهداف و روش کار

۱-۲ اهداف کلی و سوالات …………………………..…………………………… ۱۹-۱۸

۲-۲ کلید واژه خشونت ……………………………………………………………………… ۲۰

۳-۲ روش کار ……………………………………………………..………………. ۲۲-۲۱

فصل سوم: نتایج و درصد ها

۱-۳ خشونت فیزیکی ………………………………………………………………..………. ۲۳

۲-۳ خشونت روانی …………………………………………..……………………….. ۲۴

۳-۳ خشونت جنسی ……………………………………………………………….……….. ۲۵

۴-۳ همبستگی متغیرها …………………………………………………………………. ۳۲-۲۶

فصل چهارم: جداول

۱-۴ جدول شماره (۱) توزیع متغیرهای کمی زمینه ………………………….………….……….. ۳۳

۲-۴ جدول شماره (۲) توزیع فراوانی برخی متغیرهای زمینه‌ای ……………………….…………… ۳۴

۳-۴ جدول شماره (۳) توزیع فراوانی برخی متغیرهای وابسته به خشونت……………………………….. .۳۵

۴-۴ جدول شماره (۴) توصیف کلی خشونت فیزیکی و توزیع میانگین گویه‌های خشونت فیزیکی …..… ۳۶

۵-۴ جداول شماره (۵ و ۶) توزیع فراوانی گویه‌های مربوط به خشونت روانی و توصیف کلی خشونت روانی……….. .۳۸-۳۷

۶-۴ جداول شماره (۷ و ۸) توزیع گویه های فراوانی خشونت جنسی، توصیف کلی خشونت جنس…. .۳۹-۳۸

۷-۴ جدول شماره (۹) توزیع میانگین برخی متغیرهای مرتبط با خشونت ……………………………. ۳۹

۸-۴ جدول شماره (۱۰) توصیف کلی خشونت و نمودار توزیع فراوانی خشونت ……………………… ۴۰

همبستگی متغیرها

۹-۴ جدول شماره (۱۱) بررسی رابطه میان سن و میزان خشونت……………………………………. ۴۱

۱۰-۴ جدول شماره (۱۲) بررسی رابطه میان میزان تحصیلات و میزان خشونت……………………..… ۴۲

۱۱-۴ جدول شماره (۱۳) بررسی رابطه میان شغل و میزان خشونت……………………………..…… ۴۳

۱۲-۴ جدول شماره (۱۴) بررسی رابطه میان شغل همسر و میزان خشونت……………………………. ۴۴

۱۳-۴ جدول شماره (۱۵) بررسی رابطه میان میزان درآمد و میزان خشونت ……………………..….…….. ۴۵

۱۴-۴ جدول شماره (۱۶) بررسی رابطه میان اعتقادات مذهبی زن و میزان خشونت …………………………. ۴۶

۱۵-۴ جدول شماره (۱۷) بررسی رابطه میان اعتقادات همسر و میزان خشونت …………………….…. ۴۷

۱۶-۴ جدول شماره (۱۸) بررسی رابطه میان محل سکونت و میزان خشونت …………………..…… ۴۸

۱۷-۴ جدول شماره (۱۹) بررسی رابطه میان ازدواج قبلی همسر و میزان خشونت ………………….…. ۴۹

۱۸-۴ جدول شماره (۲۰) بررسی رابطه میان اعتیاد همسر به مواد مخدر و میزان خشونت…………………… ..۵۰

۱۹-۴ جدول شماره (۲۱) بررسی رابطه میان ازدواج اجباری و میزان خشونت …………..….……..۵۱

۲۰-۴ جدول شماره (۲۲) بررسی رابطه میان بیماری روانی همسر و میزان خشونت ………….…….۵۲

۲۱-۴ جدول شماره (۲۳) بررسی رابطه میان متغیرهای کمی زمینه‌ای و خشونت و ابعاد آن ……….۵۵-۵۳

۲۲-۴ جدول شماره (۲۴) بررسی رابطه میان انجام ختنه در کودکی و میزان میل جنسی ……….…….۵۵

۲۳-۴ جدول شماره (۲۵) بررسی رابطه میان انجام ختنه در کودکی با میزان ارضاء از رابطه جنسی ……۵۶

۲۴-۴ جدول شماره (۲۶) بررسی رابطه میان انجام ختنه در کودکی با محل سکونت ………..…….۵۶

فصل پنجم: توانمند سازی زنان

۱-۵ راهکارها………………………………………………………………………………….….. ۵۸-۵۷

۲-۵ روانشناختی زنان مورد ضرب و شتم ………………………………………………………….….. ۵۹

۳-۵ روان درمانی ……………………………………………………………………..…….. .۶۰

۴-۵ بالا بردن آگاهیهای عمومی و قدرتمند ساختن زنان ……………………………….………….. ۶۱

پرسشنامه ……………………………………………………………………………..…….. ۶۴-۶۲

منابع …………………………………………………………………………………..……… ۶۷-۶۵درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *