no-img

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه دوره کارشناسی هوش تجاری
doc
اکتبر 28, 2015
تعداد صفحه:73
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه دوره کارشناسی هوش تجاری


پایان نامه دوره کارشناسی هوش تجاری

چکیده
هوش تجاری سالها باما همراه بوده ولی بحث درمورد ان تغییرات چندانی نداشته است پیشرفت اطلاعات وارتباطات مشتریان کاربرد نرم افزارهاي تجاري راتحت تاثیر قرارداده است مصرف کننده ابزار اطلاعات را به راحتی دردست دارد . دسترسی به موبایل، تصاویر سه بعدي ،ماهواره و رسانه هاي گروهی مرزبین کارها و امور شخصی را کمرنگ کرده وروش بهره گیري مصرف کننده از اطلاعات نیز تغییر کرده است امروزه ناکارآمدي سیستمهاي سنتی و توانمندي روزافزون فن آوري نوین اطلاعات سازمانها را وادار به استفاده ازاین فناوریها نموده است . هوش تجاري نه به عنوان یک ابزار یا حتی سیستم بلکه به عنوان یک رویکرد نوین در معماري سازمانی مورد نظر است که شامل مجموعه اي از برنامه هاي کاربردي و تحلیلی است که با استناد پایگاه داده عملیاتی و تحلیلی کمک به اخذ تصمیم براي فعالیتهاي هوشمند تجاري  می پردازد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده  ه

مقدمه   ۱

فصل اول معرفی هوش تجاری ۳

۱-۱-تاریخچه    ۴

۱-۲-تعریف هوش تجاری         ۵

۱-۳-هوش تجاري سنتی          ۵

۱-۴-آینده هوش تجاري          ۶

۱-۵-منظر مدیریتی هوش تجاری          ۷

۱-۶-منظر معماري و فرایندهاي سازمانی ۷

۱-۷-منظر بازار ۷

۱-۸-منظر فن آوري     ۸

۱-۹-تکنیکها و ابزار به کار رفته در BI    ۸

۱-۱۰-گردش اطلاعات در فرآیند BI      ۱۰

۱-۱۱-اجزا و مهارت هاي لازم براي ارتقاي هوشمندي کسب و کار ۱۰

۱-۱۲-نقش هوشمندي را در کسب و کارها        ۱۱

۱-۱۳-کارکرد BI  در سطوح مختلف سازمان       ۱۲

۱-۱۳-۱-سطح استراتژیک          ۱۲

۱-۱۳-۲-سطح تاکتیکی   ۱۲

۱-۱۳-۳-سطح عملیاتی   ۱۲

۱-۱۴-كاربرد BI در صنعت بانكداري      ۱۳

۱-۱۴-۱-بازاريابي ۱۳

۱-۱۴-۲-مدیریت ریسک  ۱۳

۱-۱۴-۳-تشخیص تقلب   ۱۴

۱-۱۴-۴-به دست آوردن و حفظ مشتري   ۱۵

فصل دوم کاربردهای هوش تجاری       ۱۷

۲-۱-کاربردهای عمومی هوش تجاری     ۱۸

۲-۲-هوش تجاری در صنعت بانکداری    ۱۸

۲-۳-هوش تجاری در صنعت بیمه         ۲۰

۲-۴-خدمات قابل ارائه   ۲۱

۲-۵-چرا راه حل هوش تجاری Oracle  ۲۲

۲-۶-برخی از مشتریان   ۲۳

۲-۷-ضرورت استفاده از هوش تجاري     ۲۴

۲-۸-مراحل پیاده سازی پروژه هوش تجاری        ۲۶

۲-۸-۱-جمع آوری نیازمندی ها  ۲۷

۲-۸-۲- نصب و راه اندازی محیط سخت افزاری     ۲۸

۲-۸-۳-مدل سازی داده   ۲۸

۲-۸-۴-بررسي و پاكسازي داده‌ها  ۲۹

۲-۸-۵-طراحی مکعب OLAP    ۲۹

۲-۸-۶-توسعه واسط کاربری و گزارشها     ۳۰

۲-۸-۷-تست      ۳۰

۲-۸-۸-تحویل نهایی       ۳۰

۲-۸-۹-نگهداری محصول  ۳۰

۲-۸-۱۰-رشد تدریجی    ۳۱

۲-۹-اهمیت استراتژیک هوش تجاری در تصمیمات سازمان         ۳۱

۲-۹-۱-تاثیرات کوتاه مدت و خرد ۳۱

۲-۹-۲-سطح تاکتیکی     ۳۱

۲-۹-۳-نقش فرهنگ سازمان       ۳۲

۲-۹-۴-نتایج     ۳۲

۲-۱۱-اهداف اصلی هوش تجاری          ۳۳

۲-۱۲-اجزا هوش تجاری ۳۳

۲-۱۲-۱-ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ        ۳۴

۲-۱۲-۲- ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺩﻩ      ۳۴

۲-۱۲-۳-ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺩﻩ ۳۴

۲-۱۲-۴-ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﻮﺍﻝ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ      ۳۵

فصل سوم جايگاه هوش تجاري            ۳۶

۳-۱-جايگاه هوش تجاري در شهرداري الکترونيک ۳۷

۳-۲-مقدمه      ۳۷

۳-۳-دسته بندي کاربران درشهرداري،     ۳۹

۳-۳-۱-کاربران عملياتي   ۳۹

۳-۳-۲-تحليلگران و متخصصان     ۴۰

۳-۳-۳-تصميم گيران و سياستگذاران  شهرداري    ۴۰

۳-۴-هفت مسأله ‌عمده که توسط راهکار  هوش تجاري هدف قرار گرفته‌اند ۴۱

۳-۵-گام‌هاي پياده سازي هوش تجاري در شهرداري        ۴۱

۳-۵-۱-شناسايي منابع داده        ۴۱

۳-۵-۲-استخراج ، تبديل و بارگذاري داده ها        ۴۲

۳-۵-۳-تجميع داده        ۴۲

۳-۵-۴-تحليل داده‌هاي جمع آوري شده   ۴۲

۳-۵-۵-ارائه اطلاعات      ۴۳

۳-۶-تفاوتهاي اساسي بين سيستم‌هاي عملياتي و هوش تجاري     ۴۳

۳-۷-گام‌هاي اساسي پياده‌سازي هوش تجاري     ۴۴

۳-۷-۱-گام اول: چه چيزي اتفاق افتاده     ۴۴

۳-۷-۲-گام دوم: چرا اين اتفاق رخ داد      ۴۴

۳-۷-۳-گام سوم : چه اتفاقي در حال وقوع است    ۴۵

۳-۷-۴-گام نهايي:چه اتفاقي خواهد افتاد   ۴۵

۳-۸-داشبورد چيست    ۴۶

۳-۸-۱-نکات مهم در طراحي و پياده‌سازي داشبورد ۴۷

۳-۹-هوش تجاری و داده کاوی ابزار نوین در مدیریت بانکها         ۴۸

۳-۱۰-هوش تجاری، داده کاوی و کاربردهای آن در صنعت بانکداری         ۴۸

۳-۱۱-تشخیص تخلف   ۴۹

۳-۱۲-تشخیص حیله نگین       ۴۹

۳-۱۳-ملزومات و نیازمندیهای سیستم    ۵۰

۳-۱۳-۱-هوش تجاری     ۵۰

۳-۱۳-۲-داده کاوی        ۵۰

۳-۱۳-۳-ابزارهای مختلف برای نمایش گزارشات سیستم و آنالیز اطلاعات    ۵۱

۳-۱۳-۴-دانش    ۵۱

۳-۱۳-۵-سیستم عملیاتی و داده ۵۱

۳-۱۳-۶-افراد خبره        ۵۲

۳-۱۴-نبض افزار سوئیچ نگین    ۵۲

۳-۱۵-سیستم ضد پول شویی    ۵۲

۳-۱۶-ویژگی های سیستم ضد پول شویی نگین  ۵۳

۳-۱۶-دستاوردهاي ناشي از پياده سازي هوش تجاري در شهرداري ۵۴

۳-۱۶-۱-تدوين ‌و ارائه ‌شاخص‌ها   ۵۴

۳-۱۶-۲- مشاهده سلامت شهرداري در يک نگاه    ۵۴

۳-۱۶-۳-تشخيص‌ مشکلات‌ بالقوه‌ پيش‌ از تبديل ‌به ‌بحران   ۵۴

۳-۱۶-۴-کاهش زمان و هزينه در جستجو براي اطلاعات‌ مورد نياز   ۵۵

۳-۱۶-۵-کمک به اتخاذ تصميمات شفاف تر         ۵۵

۳-۱۶-۶-همراستايي  عمليات  شهرداري  با استراتژي آن    ۵۶

۳-۱۶-۷-به‌ روز بودن‌ اطلاعات      ۵۶

نتيجه گیری     ۵۷

منابع    ۵۸برچسب‌ها :

درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *