no-img
برچسب : دبیران مدارس ناحیه 2 شیراز
DOC
بررسی رابطه بین سبک های مدیریتی مدیران و اثربخشی سازمانی (بر اساس الگوی فیدلر) دبیران مدارس ناحیه ۲ شیراز سال تحصیلی۹۳ـ ۱۳۹۲
۲۰,۰۰۰ تومان

بررسی رابطه بین سبک های مدیریتی مدیران و اثربخشی سازمانی (بر اساس الگوی فیدلر) دبیران مدارس ناحیه ۲ شیراز سال تحصیلی۹۳ـ ۱۳۹۲


این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی فیدلر و اثربخشی سازمانی دبیران انجام گرفت. برای انجام این پژوهش دبیران مدارس ناحیه 2 شیراز بعنوان جامعه آماری انتخاب شدند . برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه سبک مدیریت فیدلرواثربخشی سازمانی پارسونزاستفاده شده است. پایایی پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز را با روش آلفای کرانباخ 84/0 و پرسشنامه سبک مدیریت فیدلر با آلفای کرانباخ 58/0 استفاده شد. این پرسشنامه ها [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / آبان / ۱۳۹۶    بازدید : 148    نویسنده : تک پروژه