no-img
برچسب : رابطه مهارت هاي مديريتی مديران با جو سازمانی
PDF
تبيين رابطه مهارت هاي مديريتی مديران با جو سازمانی مدارس و رضايت شغلی معلمان از ديدگاه معلمان
۲,۰۰۰ تومان

تبيين رابطه مهارت هاي مديريتی مديران با جو سازمانی مدارس و رضايت شغلی معلمان از ديدگاه معلمان


تبيين رابطه مهارت هاي مديريتی مديران با جو سازمانی مدارس و رضايت شغلی معلمان از ديدگاه معلمان هدف اين پژوهش تبيين رابطه مهارت هاي مديريتی مديران با جو سازمانی مدارس و رضايت شغلی معلمان از ديدگاه معلمان مي باشد. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است . جامعه آماري مورد نظـر در اين پژوهش کليه معلمان مدارس متوسطه استان هرمزگان هستند که در سال ٩١–١٣٩٠ مورد بررسي قرار گرفته اند و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / مهر / ۱۳۹۶    بازدید : 70    نویسنده : تک پروژه