no-img
برچسب : رضايت شغلی
PDF
بررسی رابطه ی ميان هوش هيجانی ، رضايت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه بخش خصوصی در  شهر شيراز
۲,۰۰۰ تومان

بررسی رابطه ی ميان هوش هيجانی ، رضايت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه بخش خصوصی در شهر شيراز


بررسی رابطه ی ميان هوش هيجانی ، رضايت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه بخش خصوصی در  شهر شيراز هدف از انجام اين پژوهش بررسی رابطه ی ميان هوش هيجانی ، رضايت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان يک شرکت خصوصي است . در اين پژوهش پنج فرضيه مورد بررسي قرار گرفت . نمونـه ي پـژوهش شامل ٢٠٠ نفر از کارکنان است که با روش نمونه گيري تصادفي طبقـه اي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / مهر / ۱۳۹۶    بازدید : 64    نویسنده : تک پروژه