no-img
برچسب : فرسودگی شغلی در مدارس شهرستان سروستان
DOC
بررسی رابطه بین سبک مدیریت و فرسودگی شغلی مدارس متوسطه شهرستان سروستان
۱۵,۰۰۰ تومان

بررسی رابطه بین سبک مدیریت و فرسودگی شغلی مدارس متوسطه شهرستان سروستان


پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سبک های مدیریت و فرسودگی شغلی در مدارس شهرستان سروستان می پردازد. جامعه مورد پژوهش در این مطالعه کلیه مدیران مدارس شهرستان سروستان می باشد که تعداد آن 50 نفر و نمونه این تحقیق را 25 نفر مدیران مدارس شهرستان سروستان تشکیل می دهند.که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند برای اندازه گیری سبک مدیریت از پرسش نامه ی همفیل و کونزوبرای اندازه گیری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / آبان / ۱۳۹۶    بازدید : 56    نویسنده : تک پروژه