no-img
برچسب : نوآوری
PDF
رابطه بين ميزان پذيرش نوآوری برنامه درسی و بعدهای جو سازمانی
۲,۰۰۰ تومان

رابطه بين ميزان پذيرش نوآوری برنامه درسی و بعدهای جو سازمانی


رابطه بين ميزان پذيرش نوآوری برنامه درسی و بعدهای جو سازمانی مقدمه : از نگاه بيشتر صاحب نظران آموزشي ، جو سازماني مهم ترين منبع نوآوری آموزشي و نوآوري هاي برنامه درسي مي باشد. به عبارتي تعميق و گسترش فرهنگ نوآوری آموزشي به عنوان يکي از نيازهاي ضروري موسسه هاي آموزشي ، نيازمند توجه اساسي به امر آموزش در اين زمينه مي باشد هدف ازاين پژوهش مطالعه رابطه بين ميزان پذيرش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / مهر / ۱۳۹۶    بازدید : 95    نویسنده : تک پروژه